Betalningsalternativ

Du väljer själv hur du vill betala!

Med oss på du kan välja att dela upp din betalning på 12 månader, betala direkt via din bank eller få en faktura med upp till 60 dagars betalningstid.

Oavsett vilket alternativ du väljer, är det alltid räntefritt hos oss.

Våra betalningsalternativ

Faktura resurs

Fak­tu­ra — Med upp till 60 dagars betalning

Vi är gla­da att kun­na erb­ju­da dig möj­ligheten att beta­la dina köp med fak­tu­ra i samar­bete med Resurs Bank. När du väl­jer fak­tu­ra som betal­ningsme­tod får du en gen­erös betal­ningstid på upp till 60 dagar.

Du kom­mer att få fak­tu­ran efter att vi har utfört ditt upp­drag, och betal­nings­fris­ten kom­mer att vara i slutet av månaden efter att upp­draget har genom­förts. Om du har några ytterli­gare frå­gor eller behöver hjälp är du välkom­men att kon­tak­ta oss.

Delbetalning resurs

Del­be­tal­ning — Räntefritt!

Vi är gla­da att kun­na erb­ju­da dig möj­ligheten att dela upp din betal­ning över 12 månad­er helt utan rän­ta, i samar­bete med Resurs Bank.

För att väl­ja del­be­tal­ning av din fak­tu­ra väl­jer du bara det alter­na­tivet efter att vi har utfört ditt upp­drag. Förs­ta fak­tu­ran från Resurs Bank kom­mer att skickas till dig unge­fär den 20:e i månaden efter ditt köp. Uppläg­gn­ingsavgiften kom­mer att inklud­eras på den förs­ta fak­tu­ran.

Om du har några ytterli­gare frå­gor eller behöver mer infor­ma­tion är du välkom­men att kon­tak­ta oss igen.

Hur fungerar delbetalning?

Delbetalning är ett betalningssätt där du kan dela upp kostnaden för ditt köp och betala av det i delar över en bestämd tidsperiod. 

Här är en steg-för-steg guide för att använda delbetalning:

  1. Välj "Delbetalning" i vår kundwebb: När du går igenom betalningsprocessen i kundwebben, välj alternativet "Delbetalning" som betalningsalternativ.
  2. Första fakturan: Du kommer att få din första faktura från Resurs Bank runt den 20:e i månaden efter ditt köp. På den första fakturan kommer också uppläggningsavgiften att finnas med.
  3. Månadsvis återbetalning: Du kommer att få en faktura varje månad tills hela köpsumman är betald. Du har också möjlighet att när som helst betala hela återstående beloppet i ett enda betalning.

Avgifter och ränta:

Du kan välja delbetalningsplaner upp till 12 månader, och dessa är räntefria.

En uppläggningsavgift tillkommer och du kan se exakt vilken avgift som gäller i kassan.

En administrationsavgift på 49 kr per månad tillkommer också under delbetalningsperioden.

Exempel:

Här är ett exempel för att ge dig en uppfattning om kostnaden för delbetalning över 12 månader:

Kreditsumman: 10 000 kr

Uppläggningsavgift: 295 kr

Administrationsavgift per månad: 49 kr

Effektiv ränta: 16,02%

Totalt belopp att betala: 10 883 kr

Observera att detta bara är ett exempel och kostnaden kan variera beroende på vilken delbetalningsoption du väljer och vilka avgifter som tillämpas.

Låt oss veta om du har några fler frågor eller om vi kan hjälpa dig med något annat!

Frågor angående delbetalning? 

Kontakta Resurs Banks kundservice på 0771-11 22 33 eller kundservice@resurs.se

Exempel delbetalning 12 månader

Direktbetalning trustly

Direk­t­be­tal­ning via Trustly

Beta­la direkt via Trust­ly är ett smidigt och säk­ert betal­ningsalter­na­tiv som elim­inerar behovet av att ange kred­itko­rtsin­for­ma­tion eller ska­pa ytterli­gare kon­ton. Betal­nin­gen sköts direkt från ditt bankkon­to till mot­ta­garens konto.

  1. Välj Trust­ly som betalmetod
  2. Välj bank och konto
  3. God­känn betalning
  4. Allt klart

Låt oss veta om du har några ytterli­gare frå­gor eller om vi på något annat sätt kan hjäl­pa dig i ditt ärende!